Category: Milli Mücadele

karakol cemiyeti, talat paşa 0

Karakol Cemiyeti

Karakol Cemiyeti, Talat Paşa’nın fikri direktifi ile İttihat ve Terakki’nin İaşe Nazırı olan Kara Kemal ve Kara Vasıf Beyler tarafından kurulmuştur. Sivas kongresinde ise Cemiyeti Kara Vasıf Bey temsil etmiştir. Cemiyetin çalışmaları genellikle genel kuvvet, silah, mühimmat, malzeme sağlanmasıdır. Birçok Fransız silah depoları basılarak Millî Mücadele’ye silah bağışlanmıştır.

Milli mücadele ve enver pasa 0

Milli Mücadele ve Enver Paşa

Osmanlı devleti’nin 1914 yılında girdiği 1. Dünya Savaşına, 1918 yılında mağlup bir şekilde ayrılmıştır. Fakat bu dört yıl içerisinde muazzam zaferlere imza atarak dünyayı şaşırtmayı başarmıştır. Özellikle savaşın son dönemlerinde Enver Paşa tarafından kurulan Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan’ı Bolşeviklerden kurtarmıştır. Ayrıca Teşkilat-ı Mahsusa aracılığı ile Fas, Tunus, İran, Rusya, Orta Asya ve Trablusgarp’a büyük büyük ideallerle adımlar atılmıştır.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial