Category: Sarıkamış Harekatı

Sarıkamış harekatına giden yol ve her yönüyle sarıkamış harekatı- Cengizhan Özdemir 0

Sarıkamış Harekatına Giden Yol ve Her Yönüyle Sarıkamış Harekâtı

Birinci Dünya Harbi’ne Osmanlı Devletinin fiilen iştirakiyle beraber Rus Orduları Kafkas sınırlarını geçti ve Kafkaslarda yaklaşık 3 yıl süren Rus-Osmanlı harbi başladı. Harbin ilk yılında vuku bulan ve birçok kez gündeme oturan Sarıkamış Harekâtı’nı incelemek için bölgenin altyapısını, savaşa hazırlık derecesini, bölgede daha önce yaşanan muharebeleri incelememiz elzemdir. İlk olarak sıhhi hizmetlerden başlayalım.

0

Sarıkamış Harekatı

Sarıkamış Harekatı denilince genelde tüm sorun dönemin Başkumandan Vekili Harbiye Nazırı İsmail Enver Paşa’ya yüklenir. Bu yazıda uzun uzun Sarıkamış Harekatı’nı yazmak yerine bilinen yanlışları anlatmak, olayları bir tarih öğrencisi olarak sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle Sarıkamış’da 120.000 şehit verdik yok 90.000 şehit verdik iddialarına yanıt vermek gerekmektedir.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial