Yazılar

 • Karakol Cemiyeti
  Karakol Cemiyeti, Talat Paşa’nın fikri direktifi ile İttihat ve Terakki’nin İaşe Nazırı olan Kara Kemal ve Kara Vasıf Beyler tarafından kurulmuştur. Sivas kongresinde ise Cemiyeti Kara Vasıf Bey temsil etmiştir. Cemiyetin çalışmaları genellikle genel kuvvet, silah, mühimmat, malzeme sağlanmasıdır. Birçok Fransız silah depoları basılarak Millî Mücadele’ye silah bağışlanmıştır.
 • BİR AVUÇ KAHRAMANIN YAKTIĞI MEŞALE: TRABLUSGARP SAVAŞI
  Trablusgarp Savaşı mücadele, savunma ve yapısı itibarıyla Kuvayı Milliye hareketine çok benzemekte hatta belki de bu hareketin ilk kıvılcımı niteliğindedir. Örneğin Trablusgarp’a gizli gizli geçilmesi, hükümetten bağımsız hareket edilmesi, Mısır ve çeşitli yerlerden bölgeye silah kaçırılması, halkın işgale karşı direniş için örgütlenmesi, Enver Bey’in halife vekili olarak bölgede bulunması ve çeşitli siyasi temaslara geçmesi ve ilerleyen bölümlerde bizzat kendi hatıralarından vereceğimiz örneklerle bunu ortaya koymaya çalışacağız. Enver Bey’in “Sanki ölüm benden kaçıyor” sözü ile Trablusgarp’ta alevlenen bu meşale Kurtuluş Savaşına uzanan bir hareketin kıvılcımıydı.
 • Milli Mücadele ve Enver Paşa
  Osmanlı devleti’nin 1914 yılında girdiği 1. Dünya Savaşına, 1918 yılında mağlup bir şekilde ayrılmıştır. Fakat bu dört yıl içerisinde muazzam zaferlere imza atarak dünyayı şaşırtmayı başarmıştır. Özellikle savaşın son dönemlerinde Enver Paşa tarafından kurulan Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan’ı Bolşeviklerden kurtarmıştır. Ayrıca Teşkilat-ı Mahsusa aracılığı ile Fas, Tunus, İran, Rusya, Orta Asya ve Trablusgarp’a büyük büyük ideallerle adımlar atılmıştır.
 • TARİHSEL VARLIĞIMIZIN ÇIKIŞ NOKTASI: ASYA HUNLARI
  Yazılı belgeler, bilinen Türk tarihinin ilk Hunlarla birlikte başladığını bizlere göstermektedir. Büyük Hun İmparatorluğu olarak da bilinen bu devlet, tarihte ve Orta Asya’da kurulmuş ilk Türk devleti olarak kabul görmektedir. Kuruluş tarihi M.Ö 220,...
 • AKİF’E BAKIŞIMIZ
  Milleti millet yapan değerler düşünüldüğünde doğal olarak herkes din, dil, kültür, ahlak ve vatan birliği konusunda hemfikir olacaktır.
 • “Bizim Talat” Mehmet Talat Paşa’nın Hayatı
  “ İlk meclis reisleri intihap edileceği gün , Cavit bana : Talat’a rey ver , diyordu. Kim Talat dedim ; Bizim Talat cevabını verdi. İşte bu “ Bizim Talat “ yavaş yavaş , sırf kendi halis ve samimi hizmetleri , yararlılıkları sayesinde hepimizin Talat’ı oldu , memleketin Talat’ı oldu , vatanın Talat’ı oldu. “. ( Hüseyin Cahit Yalçın Talat Paşa s. 77).
 • Mektep Sıralarından İran’a Asi Bir Ses: Ömer Naci
  Ömer Naci Bey askeri künyesinde yazdığına göre 1878 yılında İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuştur. Ömer Bey’in Kafkasyalı göçmen bir ailenin çocuğu olduğu bir kaza veya yangında ailesini yitirdiği düşünülmektedir.
 • TÜRK’ÜN KAPANMAYAN YARASI: HOCALI KATLİAMI
  1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede, Azerbaycan Yukarı Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı Kasabasında tüyleri ürperten bir insanlık dramı yaşandı.
 • Nam-ı Diğer Kel Ali (Ali Çetinkaya)
  1907 yılında sonralarda İttihat ve Terakki’nin kilit isimlerinden olan İsmail Enver,Resneli Niyazi gibi isimlerle tanışır. İttihat ve Terakki ile tanışan Ali Çetinkaya faaliyetlerini yürütmek için Kırçova’ya geçer ve kendisi İttihat ve Terakki için çalışmalarda bulunur.
 • İSTİKLÂL HARBİNDE ANTALYA’NIN İLK SİVİL ŞEHİDİ: MUSTAFA HAŞMET
  Mustafa Haşmet, Antalya’nın sembol bir şahsiyetidir. İstiklal Harbinin Antalya’daki ilk sivil şehididir. Mustafa Haşmet’in şehadeti Antalya’daki milli şuuru ve milli direnişi güçlendirmiştir. Bu kahraman şehit, Türk Tarihi içinde altın harflerle yer alması gereken büyük ve önemli bir şahsiyettir
 • İttihat Ve Terakkide KADIN
  Kadınlar o dönem özgürlük için savaşan bir başka teşkilat olan İttihat ve Terakki Cemiyetinin yanında yer almıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti de buna kayıtsız kalmayarak 1 Ağustos 1908 günü kadınlar için Selanik’te bir konferans tertiplemiştir.
 • KIR ATLI YARBAY BABIALİ’Yİ BASIYOR
  Doğan Avcıoğlu’nun, “Bu sırada Enver, kır atına binerek, silahşorlarıyla birlikte Babıali’ye yürümüş ve Kamil Paşa’nın istifasını alarak Mahmut Şevket Paşa’yı iktidara getirmiştir” diye nitelediği Babıali Baskını yakın tarihimizin belki de en önemli olaylarından biridir…
 • İTTİHATÇILARDA TÜRKÇÜLÜK DÜŞÜNCESİ
  Son günlerde gündem’de İttihat terakki ve türkçülük yer almakta bunun üzerine “İTTİHATÇILARDA TÜRKÇÜLÜK DÜŞÜNCESİ” yazısı kaleme alınmıştır.
 • Sarıkamış Harekatına Giden Yol ve Her Yönüyle Sarıkamış Harekâtı
  Birinci Dünya Harbi’ne Osmanlı Devletinin fiilen iştirakiyle beraber Rus Orduları Kafkas sınırlarını geçti ve Kafkaslarda yaklaşık 3 yıl süren Rus-Osmanlı harbi başladı. Harbin ilk yılında vuku bulan ve birçok kez gündeme oturan Sarıkamış Harekâtı’nı incelemek için bölgenin altyapısını, savaşa hazırlık derecesini, bölgede daha önce yaşanan muharebeleri incelememiz elzemdir. İlk olarak sıhhi hizmetlerden başlayalım.
 • Sarıkamış Harekatı
  Sarıkamış Harekatı denilince genelde tüm sorun dönemin Başkumandan Vekili Harbiye Nazırı İsmail Enver Paşa’ya yüklenir. Bu yazıda uzun uzun Sarıkamış Harekatı’nı yazmak yerine bilinen yanlışları anlatmak, olayları bir tarih öğrencisi olarak sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle Sarıkamış’da 120.000 şehit verdik yok 90.000 şehit verdik iddialarına yanıt vermek gerekmektedir.
 • KARA VASIF
  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin istihbarat denildiğinde akla ilk gelen isimlerinden olan Kara Vasıf 1880 (Bazı kaynaklarda 1872) yılında Yemen’de doğmuştur. Osmanlı’nın klasik 1880’li jenerasyonu gibi onun da hayali şüphesiz ki dağılmakta olan imparatorluğu bir arada tutmaktı. Bu sebeple de kendisine meslek olarak jenerasyonun kaderi olan askerliği seçti.
 • MEDİNE VE KUTSAL EMANETLERİN MUDAFİİ, ÇÖL-TÜRK KAPLANI FAHREDDİN PAŞA
 • Dr. Bahaeddin Şakir
  Dr. Bahaeddin Şakir “Her gün biraz daha yalnız Robespierre Ve Fransa biraz uğultulu Yalnızdır akşamı yok edilen bir subay Bilinmez ürkütülmüş atları ne çok sevdiği Her yalnızlık biraz ihtilal…”
 • Büyük Türkçü Ziya Gökalp Bey’in Kökeni
  Türkçülük ve Turancılık akımının en önemli isimlerinden biri, Ali Bey Hüseyinzade’nin talebesi, Atatürk’ün fikirlerimin babası dediği, İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerinden biri olan Ziya Gökalp’in kökeni bazı şahıslar tarafından doğru ifade edilmiyor. Öncelikle Ziya...
 • Doğu Akdeniz’de Yaşananlara Türkiye Nazarından Bir Bakış
  Doğu Akdeniz’de Yaşananlara Türkiye Nazarından Bir BakışDünya ve Türkiye gündemi dikkatini tamamen Covid-19 bulaşıcı hastalığına kanalize etmişken yine dünya geleceğinde doğrudan etkili olacak bir başka başlık , Doğu Akdeniz Enerji Jeopolitiği , göz ardı...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial